PRIVACY POLICY

Balbao.be is een website geregistreerd op naam van Davy Verhelst onder het BTW-nummer BE 0837.359.824. De firma Balbao – zoals hierna vermeld – is wettelijk vertegenwoordigd door Davy Verhelst.

Contactgegevens:

Balbao  |  Broekstraat 40 b  |  9220 Hamme
tel. +32 (0)476 49 54 27  |  info@balbao.be
BTW BE 0837.359.824

Balbao vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier te verwerken. Huidige privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Balbao. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen.

WAAROM VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

KLANTENBEHEER
Wij verzamelen jouw gegevens wanneer je je contractueel aan ons verbindt, je inschrijft op onze nieuwsbrief, een contactformulier invult, informatie, een stalenpakket of een offerte aanvraagt of op een andere manier contact met ons opneemt.

LEVERANCIERSADMINISTRATIE
Voor leveranciers en andere partners kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de diensten goed in te plannen. Voor het verzamelen van gegevens gebruiken wij zowel papieren als digitale documenten en formulieren. Onze website maakt geen gebruik van cookies.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Balbao verwerkt persoonsgegevens teneinde haar eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens. Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van Balbao, met name de mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar geleverde diensten en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op Balbao om haar boekhouding te voeren.

OVER WELKE GEGEVENS GAAT HET?

Het betreft persoonsgegevens die jij meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de diensten waarvoor je op ons een beroep doet. Hieronder vind je een overzicht:

 • Het opmaken van offertes en het verwerken en uitleveren van jouw bestelling:
  Voor het opmaken van offertes en het verwerken van jouw bestelling hebben we je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres(sen), BTW-nummer, betaalgegevens en soms ook jouw functie nodig. Daarmee kunnen we je bestelling verwerken, bezorgen en met je communiceren over je bestelling of offerte.
 • Onze klantenservice:
  Je kunt met ons bellen, met ons chatten of ons vragen stellen via een sociaal mediaplatform (Facebook, Twitter, Instagram, …). Wij nemen telefoongesprekken niet op en de gegeven van inkomende gesprekken worden ook niet geregistreerd, noch verwerkt. Ook je chatgegevens worden niet door ons bewaard.
 • Nieuwsbrieven:
  Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen en acties. Enkel je e-mailadres en je voornaam zijn verplicht. Je kunt ook de volgende bijkomende gegevens invullen: je achternaam en firma. Wil je van onz geen nieuwsbrief meer ontvangen, dan kan je je voorkeur eenvoudig wijzigen op onze website www.balbao.be.
 • Surfen op onze website:
  Om onze website zo aangenaam mogelijk te maken voor jou, analyseren wij jouw surfgedrag. We gebruiken hiervoor cookies en je IP-adres. De mogelijkheid om in te loggen op de website werd nog niet ingevoerd.
 • Het plaatsen van een prijsvraag of bestelling door ons:
  Ben je een leverancier en plaatsen wij een prijsvraag of bestelling bij jou, dan registreren wij je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, BTW-nummer en je bankgegevens. Daarmee kunnen we onze bestelling verwerken, opvolgen en betalen. Meestal krijgen we deze gegevens rechtstreeks van jou, soms krijgen we ze van een collega of via een derde partij.
VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN JOUW GEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT?

De verzamelde gegevens verwerken wij in het kader van klantenbeheer (het verlenen van producten en diensten – dus de uitvoering van het contract dat ons verbindt), marketing (om jou te informeren over onze diensten en evenementen), leveranciersbeheer, boekhouding, public relations en wettelijke verplichtingen.

WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS?

In het beginsel verzamelen en verwerken we jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van jouw of onze opdracht. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er een evenwicht bestaat tussen jouw belangen en de onze, bijvoorbeeld door je recht van verzet toe te kennen.

WORDEN DE GEGEVENS DOORGEGEVEN AAN DERDEN?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Voor bepaalde diensten of opdrachten kunnen ze worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen en die in directe relatie met ons staan (bv. transporteurs, montagediensten, …). Zij het altijd onder onze controle en nooit zonder eerst een gegevensverwerkingsovereenkomst aan te gaan met de betrokken onderaannemer.

In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt om jouw gegevens door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties het recht hebben om bi jons gegevens op te vragen.

WELKE RECHTEN HEEFT U?
 • Het recht op toegang:
  Je beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over jou verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over jou bewaren.
 • Het recht op verbetering:
  Je hebt het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over jou hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.
 • Het recht op verwijdering:
  Je hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Je erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.
 • Het recht van bezwaar:
  Je hebt steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Je dient dit verzoek evenwel te motiveren.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken:
  Je beschikt te allen tijde over het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming).
 • Recht om klacht in te dienen:
  Je beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
  Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  Gegevensbeschermingautoriteit
  Drukpersstraat 35 – 1000 BRUSSEL
  www.privacycommission.be
WIJZIGINGEN

Balbao behoudt zicht het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen in ons beleid zullen via onze website aan gebruikers worden gemeld.

Over ons

Balbao is een creatieve studio geprikkeld door visuele communicatie en gepassioneerd door events!

Privacy

Adres

Broekstraat 40 b
9220 Hamme

Contact

+32 476 49 54 27
info@balbao.be

Instagram
  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google